Wordt u/jij onze chauffeur?

Contact

Details

Dienst Chauffeurswerk
Regio Barneveld
Code V026.697

Eigenschappen

Onkostenvergoeding Ja
VOG gevraagd Ja
Rijbewijs vereist Ja

Omschrijving

Wie zijn wij?
Onze missie is een passende plek voor iedereen die vanwege een beperking niet kan meedoen in een reguliere onderwijs- of werksituatie. Wij ondersteunen onze deelnemers in het vinden van een passende plek binnen of buiten onze locaties. Een goede werkplek vinden wij een omgeving waarin je wordt ondersteund en gestimuleerd om deel te nemen aan het maatschappelijk leven.
 
Vrijwilligers dragen hun steentje bij in het bereiken van deze missie.
Zij zijn van grote waarde voor de deelnemers en begeleiders van RuiterActief. Zij vormen een schakel in het waarborgen én verbeteren van de kwaliteit van de zorg.

Vrijwilligers zijn een onmisbare steunpilaar geworden binnen de samenleving en ook binnen RuiterActief. Vrijwilligers horen net als medewerkers bij de deelnemer en daarmee ook bij RuiterActief. In het samenspel tussen deelnemer, professionals en vrijwilligers zoeken we naar een optimale samenwerking. We hebben elkaar hierbij nodig. We werken op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen en hebben respect voor elkaars mogelijkheden en grenzen. 
 
Werkzaamheden

Voor het ophalen en/of thuisbrengen van deelnemers van de dagbesteding zijn wij opzoek naar vrijwilligers die zich willen aansluiten bij het team van vrijwillig chauffeurs. 

Dit alles vindt plaats conform een vervoersplanning welke door de vervoerscoordinator van RuiterActief wordt opgesteld en gecommuniceerd.

Wij bieden

Een groep van enthousiaste deelnemers die graag door u opgehaald en thuisgebracht worden en een warm team van medewerkers en vrijwilligers die graag met u samenwerken.
Tijdsbesteding
Tijdens een vrijblijvend gesprek kunt u hierin uw wensen zelf aangeven en kunnen we met elkaar bespreken wat eventueel passend zou kunnen zijn.